Piacenza Expo SpA
Via Tirotti, 11
29122 Piacenza
     
Tel. +39 0523602711 
Email: commerciale@piacenzaexpo.it